Het Hubrecht Instituut vernoemt laboratorium naar stichting DON-oprichter Maarten de Gruyter

PERSBERICHT | 13/11/2019 |

stichting DON LogoHet Hubrecht Instituut heeft op 12 november het laboratorium, waar onderzoek gedaan wordt naar diabetes type 1, vernoemd naar Maarten de Gruyter, oprichter van stichting DON (Diabetes Onderzoek Nederland). Het instituut geeft met deze benoeming Maarten de Gruyter erkenning voor zijn initiatief om diabetesonderzoek te richten op stamcellen. Door de ondersteuning van stichting DON en in het bijzonder door het persoonlijke doorzettingsvermogen van De Gruyter wordt er nu structureel gewerkt aan baanbrekend onderzoek naar de oplossing voor diabetes type 1.

Maarten de Gruyter, die zelf ook diabetes type 1 heeft, zet zich al sinds de start van stichting DON in 2006 in om een oplossing te vinden voor deze ziekte. De Gruyter wist dat er in het Hubrecht Instituut onderzoek naar kanker plaatsvond, gericht op stamcellen. Dat bracht hem op het idee om ook diabetesonderzoek te verrichten op stamcellen. Jeroen den Hertog, adjunct-directeur van het Hubrecht Instituut: “We vonden deze benoeming van het laboratorium op zijn plaats omdat Maarten zich al meer dan tien jaar inzet op het gebied van diabetes type 1, waardoor de oplossing voor patiënten dichterbij aan het komen is.”

Deze bijdrage van De Gruyter is uniek in Nederland. Den Hertog vervolgt: “De Gruyter heeft de stichting aangewend om een hoger doel te bereiken: een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Hij heeft veel geld weten op te halen voor een specifiek doel, iets waar we in Nederland over het algemeen niet zo goed in zijn. Bovendien verbindt hij onderzoekers en instituten.”

Floor Dijkgraaf, directeur stichting DON: “We zijn trots en vinden het een prachtige erkenning voor al het werk dat Maarten de Gruyter heeft verricht als voorzitter van stichting DON. Wat zou het fantastisch zijn als de oplossing voor diabetes type 1 in dit laboratorium gevonden wordt en hiermee de genezing een feit is.”

Ontwikkelingen in het onderzoek
Het instituut heeft 23 onderzoeksgroepen die fundamenteel, multidisciplinair onderzoek verrichten op gezonde en zieke cellen, weefsels en organismen. Het onderzoek binnen het Hubrecht Instituut richt zich op de ontwikkelings- en stamcelbiologie. Onder leiding van professor De Koning wordt in het laboratorium van het Hubrecht Instituut al tien jaar onderzoek gedaan naar diabetes type 1. Door de motivatie en de persoonlijke drijfveer van De Gruyter en de ondersteuning die het Hubrecht Intituut krijgt vanuit stichting DON, zijn ze inmiddels al zover in het onderzoek dat de cellen zelfs al insuline aanmaken.

Laboratorium Maarten de Gruyter
Het laboratorium, op de tweede verdieping van het Hubrecht Instituut, waar de groep van De Koning onderzoek doet, heet vanaf nu het Maarten de Gruyter Laboratorium.
Naast deze vernoeming is ook een kunstwerk van Maarten de Gruyter onthuld, dat een mooie plek krijgt in het Hubrecht Instituut. Maarten de Gruyter is niet de eerste baanbrekende naam die vernoemd is in het Hubrecht Instituut. Zo werd het auditorium van het Hubrecht Instituut al vernoemd naar Ted Peek en de aula naar Karin Polhuys vanwege hun enorme inzet voor wetenschappelijk onderzoek.

 

Meer informatie of beeldmateriaal >>